Wat zijn de regels voor zwangerschaps- en bevallingsverlof?


Warning: A non-numeric value encountered in D:\appdata\IIS\vhosts\horecagroningen.nl\httpdocs\wp-content\themes\publisher\includes\func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in D:\appdata\IIS\vhosts\horecagroningen.nl\httpdocs\wp-content\themes\publisher\includes\func-review-rating.php on line 213

Wat zijn de regels voor zwangerschaps- en bevallingsverlof van uw medewerksters? En waar moet u zelf als ondernemer rekening mee houden? KHN zet alle vragen en antwoorden op een rij.

Hoeveel weken heeft mijn medewerkster recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Uw medewerkster heeft recht op minstens zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. De datum waarop het zwangerschapsverlof ingaat, hangt af van de vermoedelijke bevallingsdatum. Vanaf zes weken, maar minimaal vier weken vóór de dag na de bevallingsdatum mag uw medewerkster verlof opnemen. Een bevallen medewerkster heeft altijd recht op minstens 10 weken verlof na de bevallingsdatum, ook al wordt de baby later geboren dan verwacht. Als de medewerkster toch eerder aan de slag wil, dan mag dat pas 42 dagen na de bevallingsdatum.

  • Voorbeeld 1: Stel, uw medewerkster is zes weken voor de bevalling gestopt met werken. Het kind is een week te vroeg geboren. De medewerkster heeft dan vijf weken verlof voor de bevalling en elf erna. Totaal: zestien weken.
  • Voorbeeld 2: Stel, uw medewerkster is zes weken voor de bevalling gestopt met werken. Het kind is twee weken te laat geboren. De medewerkster heeft dan acht weken verlof voor de bevalling en tien erna. Totaal: achttien weken.
Het kindje van mijn medewerkster is opgenomen in het ziekenhuis, wat betekent dit voor haar bevallingsverlof?

Het bevallingsverlof van uw medewerkster wordt verlengd wanneer het kindje is opgenomen in het ziekenhuis vanwege zijn medische toestand. Het verlof wordt dan verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de achtste dag van opname tot en met de laatste dag van het bevallingsverlof tot een maximum van tien weken.

Heeft mijn medewerkster recht op extra verlof bij de zwangerschap van een meerling?

Per 1 april 2016 is het verlof bij de zwangerschap van een meerling uitgebreid met 2 tot 4 weken. Het verlof van de werkneemster die zwanger is van een meerling gaat 8 tot 10 weken voor de uitgerekende datum in.

Kan het bevallingsverlof ook gespreid worden opgenomen?

Uw medewerkster kan u verzoeken om na de 6 weken bevallingsverlof het restant van het verlof gespreid op te nemen over een periode van maximaal 30 weken. Het verzoek om dit verlof op te nemen dient de medewerkster uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum in te dienen bij u.

Heeft de partner van mijn medewerkster recht op verlof rond de bevalling?

De echtgenoot of partner van de moeder van het pasgeboren kind heeft recht op 2 dagen betaald kraamverlof. Daarnaast heeft hij rondom de bevalling (geldt vanaf 1 januari 2015) recht op 3 dagen ouderschapsverlof (onbetaald). De bevalling en de aangifte van het kindje valt onder het zogenoemde calamiteitenverlof.

Bouwt mijn medewerkster vakantie op tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Ja, tijdens het verlof bouwt uw medewerkster gewoon vakantiedagen op. De kosten voor vakantiedagen komen voor uw rekening.

Wie betaalt het zwangerschaps- en bevallingsverlof?

Het UWV neemt de betalingsverlichting aan uw werkneemster over tijdens het verlof. Maximaal 4 en minimaal 2 weken voor de ingangsdatum van het verlof vraagt u de uitkering aan. Gewoonlijk wordt de uitkering aan u als werkgever overgemaakt. Er kunnen zich omstandigheden voordoen dat het UWV de uitkering direct aan de medewerkster overmaakt.

Heb ik als ondernemer recht op een zwangerschapsuitkering?

Ja, deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwanger-regeling (ZEZ). Op basis van deze regeling heeft u recht op een uitkering van ten minste 16 weken tijdens en na uw zwangerschap. Bent u meewerkend partner en zwanger? Ook dan heeft u recht op de uitkering. De uitkering (de maximale uitkering is gelijk aan het WML) vraagt u uiterlijk 2 weken voor de gewenste ingangsdatum aan bij het UWV. Wanneer u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten kan het zijn dat u van hen ook een uitkering ontvangt. Deze heeft geen invloed op de ZEZ-uitkering.

Moet ik mijn medewerkster de gelegenheid geven om te kolven of borstvoeding te geven onder werktijd?

Ja, uw medewerkster heeft de eerste 9 maanden het recht om onder werktijd borstvoeding te geven of te kolven. Dit mag maximaal 1/4 van de werktijd in beslag nemen. U dient er als werkgever zorg voor te dragen dat uw medewerkster hiervoor de gelegenheid heeft om dit in een geschikte (af te sluiten) ruimte te doen. Indien u geen geschikte ruimte heeft, mag uw werknemer zelf een plek regelen of naar de baby toegaan.

Arbeidstijden en zwangerschap

Tijdens de zwangerschap van uw medewerkster en de periode dat er borstvoeding wordt gegeven, bent u er verantwoordelijk voor dat uw medewerkster op een veilige en gezonde manier kan werken. Uitgangspunt is dat de medewerkster zo veel mogelijk de eigen werkzaamheden blijft verrichten tenzij dit niet mogelijk is. In dat geval wordt het werk zelf of de arbeidstijden aangepast. Uw zwangere medewerkster heeft in ieder geval (tot 6 maanden na de bevalling) recht op extra pauzes (1/8 deel van haar werktijd), regelmatige werk- en rusttijden en een geschikte ruimte om te rusten. Tevens moet de medewerkster de gelegenheid krijgen om de noodzakelijke zwangerschapsonderzoeken te kunnen laten verrichten met behoud van loon.

Bron: KHN.nl

Opmerkingen
Loading...

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat, maar je kunt je afmelden als je dat wilt. Accepteren Lees meer