fbpx

Horecaondernemer maak gebruik van de NOW regeling

Met de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging  Werkgelegenheid (NOW) kunt u als werkgever bij UWV een tegemoetkoming aanvragen, zodat u het loon van uw werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen. De betreffende werknemers dienen wel in Nederland verzekeringsplichtig te zijn. Deze regeling komt in plaats van de werktijdverkorting.

Hoe vraag ik NOW aan?

De aanvraag doet u via uwv.nl. De NOW voorziet in een tegemoetkoming van de loonkosten over de maanden maart, april en mei 2020. Dit hoeft niet de periode te zijn met de grootste omzetdaling. Daarom kunt u aangeven over welke driemaandelijkse periode u de verwachte omzetdaling wil berekenen: maart-april-mei 2020, april- mei-juni 2020 of meijuni- juli 2020. Voor deze aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig; aanvragen doet u met uw loonheffingennummer.

Wat zijn de voorwaarden?

Om gebruik te maken van de noodmaatregel, gelden voor u als werkgever de volgende voorwaarden:

 • U verwacht of heeft ten minste 20% omzetverlies sinds 1 maart 2020.
 • U mag geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor uw werknemers in de periode waarover u de tegemoetkoming ontvangt.
 • U heeft een inspanningsverplichting om het loon alle werknemers gewoon door te betalen.

Bij de berekening van het voorschot kijkt UWV naar:

 • de loonkosten van januari 2020 volgens uw opgave bij de Belastingdienst (totale loonsom);
 • het verwachte percentage omzetverlies dat u in uw NOW-aanvraag heeft opgegeven.

UWV vermenigvuldigt de totale loonsom met het percentage van het verwachte omzetverlies. Dit bedrag vermenigvuldigen wij met factor 1,3 voor aanvullende kosten en lasten, zoals werkgeverspremies, pensioenbijdragen en betalingen vakantiegeld. De tegemoetkoming is 90% van dit bedrag. Het totale voorschot is 80% van de tegemoetkoming. Het totale voorschot wordt maandelijks, in drie termijnen, betaald. De eerste betaling zal UWV binnen vier weken aan u overmaken.

Vragen?

Bel met 088-8982004
Andere vragen of meer informatie over (nood)regelingen van de overheid tijdens de corona crisis? Neem contact op met Jorrit Gall of Paulien Frank van Werk in Zicht.

Verdere belangrijke informatie:

 • Er dient per loonheffingsnummer een afzonderlijke aanvraag gedaan te worden.
 • De tegemoetkoming NOW is ook voor loonkosten van werknemers waarvoor u geen loondoorbetalingsverplichting heeft, zoals werknemers met een oproepcontract. Voor uitzendkrachten geldt dat zij in dienst zijn van het uitzendbedrijf. Dit uitzendbedrijf kan zelf een NOW-aanvraag indienen
  voor deze werknemers. Dit geldt ook voor payrollwerkgevers. Zo kunnen ook deze bedrijven deze periode
  overbruggen zonder personeel te ontslaan.
 • Een directeur-grootaandeelhouder komt in principe niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.
 • Ook de vergoedingen die u betaalt aan stagiairs en studenten die een Beroeps Begeleidende leerweg volgen, tellen mee in de berekening van de tegemoetkoming NOW.
 • Als uw bedrijf inmiddels failliet is verklaard, kunt u geen gebruik meer maken van de tegemoetkoming NOW.
 • Ook de loonsom van de zieke medewerkers waarvoor een loonbetalingsplicht geldt wordt meegenomen.
 • Voor 1 juni 2020 wordt besloten of en onder welke voorwaarden de noodmaatregel verlengd wordt.
 • Ook voor startende ondernemers geldt de regeling, mits er al voor 1 maart 2020 minstens een maand omzet is gedraaid.
 • U kunt uw werknemers uitlenen aan een andere werkgever. Als dat gebeurt bij wijze van hulpbetoon zonder winstoogmerk (maximaal tegen loonkosten en een kleine opslag), dan is er sprake van collegiale uitleen en heeft dit geen gevolgen voor de NOW-aanvraag.
 • Achteraf wordt definitief vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet en wat de werkelijke loonsom was en vindt eventueel een nabetaling of terugvordering plaats.

Reacties zijn gesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat, maar je kunt je afmelden als je dat wilt. Accepteren Lees meer