fbpx

Veel Groningen in Ode aan het Bruine Café

Midas Dekkers schreef onder de titel Volledige Vergunning een imposant en indrukwekkend boek over het belang en de geschiedenis van het bruine café in Nederland. Opvallend is de vele aandacht die hij schonk aan deze traditionele horecabedrijven in Stad en Ommeland. De van huis uit bioloog en gezellige verteller Dekkers ging niet over een nacht ijs. De literatuurlijst achter in het boek vermeldt meer dan 200 publicaties die de afgelopen decennia over het Nederlandse bruine café zijn verschenen. Naast de beschrijvingen van de interieurs besteedt Dekkers opvallend veel aandacht aan de ongeschreven wetten die in deze bijzondere kroegen gelden.

Het mag geen verbazing zijn dat het lijvige gedenkboek over café Wolthoorn & Co. (1988) voor hem een bijzondere leidraad was om zich te verdiepen in het bruine café. Maar ook de boekjes De verleiding van Groningen van Remco in ’t Hof (1996), Het gevleugelde Café over De Kale Jonker (1997) en het Kroegenboek Groningen van uitgever Joris van Berkel (2013) kwamen hem goed van pas bij het samenstellen van zijn boek Volledige Vergunning. Niet onvermeld mag blijven het geschrift van de Compagnie tot Instandhouding van Bruine Café’s en Tapperijen.

Deze in 1973 opgerichte compagnie, een gezelschap van heren die het bruine café graag bezochten, maakte zich toen zorgen over de toekomst van deze bijzondere etablissementen. Niet geheel ten onrechte want in de jaren daarna zijn in Nederland duizenden kleine en gezellige cafés en stamkroegen in dorpen en buurten verdwenen. Dekkers schrijft dat niet alleen toe aan het veranderde gedrag van de consument, maar zeker ook aan de overheid die met rigide regelgeving over toiletten en afmetingen én verboden veel uitbaters verhinderde een gezonde exploitatie mogelijk te maken.

Bruin café

De bioloog Dekkers kan het natuurlijk niet laten om op een populair wetenschappelijke manier te beschrijven wat het effect van alcohol op het menselijk brein is en welke fysieke gevolgen overmatig drankgebruik kan veroorzaken. Maar dat alles wel met een knipoog en zeker niet met de bedoeling het bezoek aan een bruin café te ontmoedigen. Zijn jongste boek beschrijf daarnaast vele anekdotes over de cafés en zijn vaste gasten en de bijzondere voorvallen die zich hebben afgespeeld. Bij de presentatie van het boek in het televisieprogramma De Wereld Draait Door kwam nog een belevenis van de Groninger oud-politicus Roel Vos in het Amsterdamse café Welling ter sprake.

Dat juist de bioloog Midas Dekkers zich waagde aan een plezierige beschrijving van het bruine café in Nederland mag geen verbazing wekken.Zijn biologische vader was kastelein in Haarlem en toen zijn moeder later de liefde vond in Amsterdam bleek ook deze nieuwe partner een café te exploiteren. De kleine Dekkers is als het ware achter de tap opgegroeid en grotendeels door de stamgasten van café De Munttoren van zijn stiefvader opgevoed. Naast de lofzang op het bruine café noteert de schrijver ook een kritische kanttekening. Die geldt de in 2010 overleden Groninger horecamagnaat Sjoerd Kooistra die Dekkers verantwoordelijk houdt voor de sloop van menig origineel café in Nederland. Waarbij hij wel aantekent dat grote Nederlandse bierbrouwerijen mede schuldig zijn aan deze kaalslag door Kooistra lange tijd in het zadel te houden.

Anekdote

Voor kasteleins, barpersoneel en stamgasten is het boek Volledige Vergunning een must. Dekkers vertelt op een bijzonder plezierige manier over het leven in de cafés en noemt het van groot belang dat in de huidige digitale tijd mensen elkaar ontmoeten in een gezellige ambiance en met een drankje daarbij. Een anekdote die het boek niet haalde mag niet onvermeld blijven.

Het moet aan het einde van de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn geweest dat Dekkers een plaatsje zocht aan de ronde tafel in café Wolthoorn & Co. Zijn oog viel onmiddellijk op de aantrekkelijke barjuffrouw Marijke. Hij was helemaal in zijn nopjes toen zij enthousiast vroeg of hij inderdaad Midas Dekkers was. Hopende op een meer dan vluchtig contact was het antwoord luid en duidelijk, Ja! Waarop Marijke onderkoeld meldde dat er nog een rekening van hem open stond.

Volledige Vergunning, Midas Dekkers, Uitgeverij Bas Lubberhuizen, 19,99 euro.

Midas Dekkers - Volledige vergunning

Reacties zijn gesloten.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat, maar je kunt je afmelden als je dat wilt. Accepteren Lees meer