Groningse uitgaanspubliek voelt zich veiliger


Warning: A non-numeric value encountered in D:\appdata\IIS\vhosts\horecagroningen.nl\httpdocs\wp-content\themes\publisher\includes\func-review-rating.php on line 212

Warning: A non-numeric value encountered in D:\appdata\IIS\vhosts\horecagroningen.nl\httpdocs\wp-content\themes\publisher\includes\func-review-rating.php on line 213

Het Groningse stappubliek is vergeleken met tien jaar geleden ouder geworden en voelt zich veiliger. Daarnaast is alcohol is nog even populair en wordt er iets meer drugs gebruikt. Intraval kwam begin dit jaar met onderzoeksresultaten wat betreft het uitgaanspubliek in de cameragebieden en in de Kromme Elleboog.

Gemeente Groningen heeft opdracht gegeven aan onderzoek- en adviesbureau Intraval om het gevoel van (on)veiligheid van het uitgaanspubliek in de gebieden met cameratoezicht van de binnenstad te peilen. Het betreft de gebieden rondom de Grote Markt, de Poelestraat, de Peperstraat en de Gelkingestraat. Ook is de buurt van de Kromme Elleboog meegenomen in het onderzoek. De metingen hebben met name eind 2015 plaatsgevonden en het onderzoeksrapport is in januari 2016 gepubliceerd.

Onderzoek
De respondenten zijn in eerste instantie opgedeeld in drie leeftijdsgroepen, maar uit de resultaten kwam voort dat de leeftijd ‘jonger dan 18 jaar’ nauwelijks te vinden was; het publiek wordt ouder. Daarom is er gekozen voor de volgende verdeling: tot en met 25 jaar en ouder dan 25 jaar. Op verschillende uitgaansdagen zijn zij op straat aangesproken of en gevraagd om mee te willen werken aan een onderzoek. Waarna zij vervolgens – indien toestemming – telefonisch ondervraagd zijn.

Vragen gingen voornamelijk om (on)veiligheidsbeleving, cameratoezicht, geweldsdelicten, alcohol- en drugsgebruik, uitgaansgedrag, horeca(personeel) en portiers. Uiteindelijk zijn er 301 respondenten geweest voor het onderzoek. In zowel de cameragebieden als in de Kromme Elleboog geldt dat de meerderheid van de passanten hier uit mannen bestaat.

Alcohol- en drugsgebruik
De personen die in de cameragebieden zijn uitgesproken nuttigen gemiddeld acht glazen alcohol per stapavond, net als tien jaar geleden. In de Kromme Elleboog zijn dat er gemiddeld zes. Verschil tussen leeftijdsgroepen zit er in beide gevallen niet; tussen geslacht wel, mannen drinken beduidend een aantal glazen meer dan vrouwen.

Drugsgebruik tijdens het uitgaan ligt in de cameragebieden op 13% en in de Kromme Elleboog op 6%, het gaat met name om XTC, softdrugs, cocaïne en speed. Tien jaar geleden was dit 11% en was softdrugs nog de meest gebruikte drugs, de laatste jaren zijn harddrugs populairder geworden.

Toelatingsbeleid
Ruim 84% van de ondervraagden die in de cameragebieden aangesproken zijn, geeft aan dat bezoekers/klanten weleens worden geweigerd. In de Kromme Elleboog ligt dit aantal op 34%. In beide gevallen gaat het meestal om het gedrag van de geweigerde persoon. In geval van dronkenschap of agressiviteit wordt vaker geweigerd dan op basis van kleding of etniciteit.

Onveiligheid
Tien jaar geleden gaf van de 300 respondenten in een soortgelijk onderzoek van Interval 28% aan zich weleens onveilig te voelen. Dit jaar geldt dat voor 17% van de respondenten in de cameragebieden en voor 3% in de Kromme Elleboog. In beide gevallen blijkt dat de jongere leeftijdsgroep hier vaker last van heeft en dat wanneer er naar geslacht wordt gekeken, vrouwen vaker dit antwoord geven dan mannen. De redenen achter deze cijfers zijn met name (groepen) personen die zich agressief gedragen of erg dronken zijn.

Agressie en geweld
Bijna alle bezoekers van de cameragebieden (92%) geven aan weleens agressie of geweld te hebben gezien de afgelopen 12 maanden tijdens het uitgaan. Voor de bezoekers van de Kromme Elleboog ligt dit percentage op 34. Het gaat dan met name over verbale agressie op straat of in de horecagelegenheden. Andere antwoorden (maar wel in mindere mate) zijn vandalisme, geweld en bedreiging.

Diefstal
Van een kwart van de 200 respondenten vanuit de cameragebieden is het afgelopen jaar wel eens iets/een voorwerp gestolen. In de Kromme Elleboog geldt dit voor 5% van de 101 ondervraagden, hier gaat het om diefstal van een fiets. In de cameragebieden worden ook nog weleens jassen en telefoons gestolen. De jongere leeftijdsgroep (tot en met 25 jaar) heeft hier vaker last van dan diegenen die de leeftijd van 25 jaar al zijn gepasseerd.

Toezicht
Wanneer men wordt gevraagd naar het toezicht van de politie, dan komt naar voren dat slechts 2% van de respondenten uit de cameragebieden aangeeft geen politie tegen te komen. In de Kromme Elleboog ligt dit aantal een stuk hoger: 34%.  Voor diegenen die in beide uitgaansgebieden aangeven wel politie te zien, wordt door de meerderheid aangegeven dat dit ook genoeg blauw op straat is. De houding van de politie wordt over het algemeen als vriendelijk gezien. Personen die zich hier niet bij aansluiten geven aan dat de politie harder moet optreden, scherper moet zijn of te zwart-wit denkt.

Over het algemeen wordt gevonden dat er genoeg portiers zijn in de uitgaansgebieden. In de Kromme Elleboog geeft 50% aan dat er geen portiers zijn, maar 60% van de personen die aangeven wel portiers mee te maken, vindt de houding van deze portiers (zeer) vriendelijk. In de cameragebieden ligt dit percentage lager: op 47%.

In beide gebieden geeft het merendeel van de bezoekers aan zich niet veiliger te voelen door de aanwezigheid van cameratoezicht, slechts een derde in beide gevallen voelt zich wel veiliger.  Ruim twee-derde (66%) van de ondervraagden in de cameragebieden is op de hoogte van het cameratoezicht in deze buurt, daarvoor geldt dat de jongere (50%) dit minder goed weten dan de oudere leeftijdsgroep (84%).

Via DvhN
Foto: Facebook KEI-week Groningen

Opmerkingen
Loading...

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. We gaan ervan uit dat je hiermee akkoord gaat, maar je kunt je afmelden als je dat wilt. Accepteren Lees meer